""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Podczas najbliższej sesji Rady Powiatu w Suwałkach tj. 12 maja 2022 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym mieszkaniec powiatu, który chciałby zabrać głos, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenie powinno zawierać:
• imię i nazwisko osoby, która chciałaby zabrać głos;
• adres zamieszkania;
• listę z podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenia do Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach należy złożyć najpóźniej w dniu 11 maja 2022 r. do godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Suwałkach – Biuro Rady Powiatu pok. 126 (I piętro), ul. Świerkowa 60.

Raport o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r. został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach.


Załącznik:
1. Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie.

                                                         
Przewodniczący Rady
Marek Dziatkowski

Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 50 >