""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A.  w Suwałkach - Lider projektu zintegrowanego „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego – szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego” o nr WND-RPPD.03.02.01-20-0006/20 informuje, iż w projekcie zintegrowanym w ramach poddziałania 3.2.1 został wyczerpany limit miejsc dla osób poniżej 50 roku życia z wyższym wykształceniem.
W związku z powyższym osobom zrekrutowanym do projektu w IV naborze z dnia 17.12.2021r. poniżej 50 roku życia z wyższym wykształceniem nadaje się status „zawieszony”. Oznacza to, że osoby te zostały umieszczone na liście rezerwowej. Po podjęciu decyzji o uruchomieniu niewykorzystanych środków oraz zwiększeniu ilości „Bonów” Kandydaci do projektu będą mogli ubiegać się o „Bon” na  wybraną formę szkolenia.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 56 >