"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach informuje, że 16 stycznia 2020 roku o godzinie 9:00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach odbędzie się  posiedzenie Powiatowej Rady  Rynku Pracy. 

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad Powiatowej Rady Rynku Pracy.
  2. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2019 rok.
  3. Opiniowanie propozycji podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań na 2020 rok.
  4. Wydanie opinii w sprawie organizacji szkoleń w 2020 roku.
  5. Przekazanie zbiorczych wykazów pracodawców i osób zgodnie z art.59b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U. z 2019 roku poz.1482 z późn. zm.).
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >