""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie  informuję, że w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek)  o godz. 12.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu w Suwałkach.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Suwalskiego do partnerskiego projektu pn. „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2024 – 2026 środków finansowych na realizację tego zadania.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2024 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2024 rok.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński     

Uprzejmie  informuję, że w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek)  o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo – Gospodarczej Rady Powiatu w Suwałkach.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Suwalskiego do partnerskiego projektu pn. „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2024 – 2026 środków finansowych na realizację tego zadania.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2024 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2024 rok.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego  Komisji
Sekretarz Powiatu
/ - / Cezary Grzegorz Zwoliński

Uprzejmie informuję, że w dniu 5 grudnia 2023 r. (wtorek) o godz. 14.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach.
                           

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 21 posiedzenia Komisji.
3. Zapoznanie się z opiniami stałych Komisji Rady Powiatu w Suwałkach o projekcie budżetu powiatu suwalskiego na 2024 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu powiatu suwalskiego  na 2024 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2024 rok oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Suwałkach w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

 
Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński    

Pozostałe Aktualności

< Strona z 59 >