""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Uprzejmie  informuję, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 10.45 w sali  Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 6 posiedzenia Komisji.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2023 roku.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.


Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński    

Uprzejmie informuję, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach.
                           
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 22 posiedzenia Komisji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego (bilans wraz z załącznikami).
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2023 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 r.
9. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2023 – 2027 za 2023 r.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.       

Z up. Przewodniczącego Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński    

Pozostałe Aktualności

< Strona z 61 >