""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
1. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Suwałkach na koniec maja 2020 r. wyniosła 2 689 osób. W miesiącu maju 2020 zarejestrowano 379 os. bezrobotne.
2. Na koniec maja 2020 r. liczba ofert pracy będących w dyspozycji urzędu wynosiła 38 na 152 wolne miejsca pracy.
3. Zwolnienia grupowe zapowiedziały dwie firmy. Jedna na 69 osób. Druga nie jest w stanie określić skali zwolnień.
4. Od początku roku do urzędu wpłynęły 1506 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców.

Napływy i odpływy bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2020 roku kształtowały się następująco (stany na koniec miesiąca):

- styczeń 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2185, zarejestrowało się 472 osoby, wyrejestrowało się 264 osoby, z czego 119 osób z tytułu podjęcia pracy;
- luty 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2209, zarejestrowało się 330 osób, wyrejestrowało się 306 osób, z czego 166 osób z tytułu podjęcia pracy;
- marzec 2020 – ogółem zarejestrowanych osób było 2271, zarejestrowało się 361 osób, wyrejestrowało się 299 osób, z czego 148 osób z tytułu podjęcia pracy;
- kwiecień 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2478, zarejestrowało się 351 osób, wyrejestrowało się 144 osoby, z czego 75 osób z tytułu podjęcia pracy;
- maj 2020 - ogółem zarejestrowanych osób było 2689, zarejestrowało się 379 osób, wyrejestrowało się 168 osób, z czego 96 osób z tytułu podjęcia pracy;

Realizacja tarczy antykryzysowej w związku z COVID 19 – stan na 31.05.2020 r.

Środki przeznaczone na realizację tarczy antykryzysowej (środki pozyskane z MRPiPS) – 36,58 mln zł, z czego:
- 22 mln zł na pożyczki.
- 14,58 mln zł na dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – środki te są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy Ministra.

Działania w związku z tarczą antykryzysową PUP rozpoczął 1 kwietnia 2020 r. Do końca maja 2020 r. wpłynęło do urzędu 4 655 wniosków o pomoc, z czego –
- 3 895 wniosków dotyczyło pożyczek.
- 491 wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych.
- 269 wniosków o dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
- 3 583 wniosków o pożyczki zostało rozpatrzonych pozytywnie, dla wszystkich 3583 mikroprzedsiębiorców przekazano środki.
- negatywnie rozpatrzono 55 wniosków o udzielenie pożyczki.   
- łącznie wypłacono 17,9 mln zł tytułem pożyczek.
- rozpatrzono pozytywnie 320 wniosków o dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych na kwotę 1,73 mln zł.
- rozpatrzono pozytywnie 223 wnioski dotyczące dofinansowania części kosztów wynagrodzeń 1545 pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców na kwotę 4,87 mln zł.
- środki finansowe z tytułu dofinansowań kosztów działalności lub kosztów wynagrodzeń przekazywane są pracodawcom w transzach miesięcznych.  

Od początku funkcjonowania tarczy antykryzysowej koncentrujemy cały nasz wysiłek na rozpatrywanie wniosków i podpisywanie umów z pracodawcami. Podejmujemy starania, aby w krótkim czasie oceniać wnioski przy zachowaniu rzetelności oceny. Niestety – duża część złożonych wniosków zawiera błędy formalne uniemożliwiające szybki proces ich rozpatrywania. W celu zapewnienia ciągłości rozpatrywania wniosków pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach realizują zadania związane z obsługą wniosków po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy.
 

Pozostałe Aktualności

< Strona z 39 >