""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Szanowni Państwo, informujemy że przedsiębiorcy nadal mogą składać wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej. Zachęcamy do korzystania z dostępnych środków. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach udzielą w tym zakresie wszelkich informacji oraz pomogą w poprawnym przygotowaniu dokumentów.

 

Informacja ogólna PUP na dzień 05.06.2020 r.

 

1.  Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Suwałkach na dzień 05.06.2020 r. wyniosła 2727 osób. W dniach 01-05.06.2020 zarejestrowano 108 osób.

2.  Liczba ofert pracy będących w dyspozycji urzędu wynosiła 45 na 158 wolne miejsca pracy.

3. Zwolnienia grupowe zapowiedziały dwie firmy. Jedna na 69 osób. Druga nie jest w stanie określić skali zwolnień.

4. Od początku roku do urzędu wpłynęły 1633 oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla cudzoziemców.

 

Realizacja tarczy antykryzysowej w związku z COVID 19 – stan na 05.06.2020 r.

 

1. Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.


Ilość wniosków złożonych – 4038; 

Ilość wniosków złożonych rozpatrzonych – 3864, w tym:

- pozytywnie – 3789;

- negatywnie – 75;

Ilość wniosków pozostających bez rozpatrzenia* – 90;

Procent wykonania  - 97,9;

Kwota pozyskana z MRPiPS – 22 000 000,00 zł;

Kwota wydatkowana - 18 932 445,00 zł.

 

* Główne powody nierozpatrzenia to - złożone w niewłaściwym urzędzie, składane 2 razy, rezygnacje wnioskodawcy i inne.

 

2.  Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Środki pozyskane na realizację w/w dofinansowań to 14 582 500 zł - środki te są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz rezerwy Ministra.

 

a) Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Ilość wniosków złożonych – 289;
Ilość wniosków złożonych rozpatrzonych – 271, w tym:
- pozytywnie – 247;
- negatywnie – 24;

Liczba pracowników objętych dofinansowaniem  – 1687;
Procent wykonania  - 93,8;
Kwota zaangażowana – 5 298 583,95 zł.

 

b) Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Ilość wniosków złożonych – 595;
Ilość wniosków złożonych rozpatrzonych – 457, w tym:
- pozytywnie – 393;
- negatywnie – 64;
Procent wykonania  - 76,8;
Kwota zaangażowana – 2 114 840,00 zł.

 

Środki finansowe z tytułu dofinansowań kosztów działalności lub kosztów wynagrodzeń przekazywane są pracodawcom w transzach miesięcznych. 

 

 

Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 39 >