""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Suwałki, dnia 25.10.2022 r.

INFORMACJA GKN.6642.2.19.2022

Działając na podstawie art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.)

Starosta Suwalski informuje

  1. Dnia 03.11.2022 roku po godzinie 15-tej nastąpi wyłączenie możliwości aktualizacji baz danych EGiB, BDOT500, GESUT i RCN w systemie ERGO (również samodzielnej aktualizacji mapy zasadniczej z poziomu portalu geodety).
  2. Dnia 17.11.2022 r. planowana jest całkowita blokada systemu ERGO do prowadzeniapowiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (nie będzie można m.in. wystawiać opłat, rejestrować zgłoszeń prac geodezyjnych, przekazywać wyników prac w postaci operatów geodezyjnych, przeprowadzać narad koordynacyjnych, wydawać wypisów, wyrysów, kopii map i innych materiałów zasobu).

Uruchomienie systemu wraz ze wszystkimi usługami planowane jest na dzień 23.11.2022 rok.

Powyższe prace są wynikiem zmiany oprogramowania do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na TurboEwid firmy Geomatyka-Kraków s. c. dostosowanego do aktualnie obowiązujących przepisów.

Niniejsza informacja podlega publikacji na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń urzędów gmin z terenu powiatu suwalskiego.

Starosta
Witold Kowalewski

Pozostałe Aktualności

< Strona z 53 >