""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

18 czerwca 2021 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych. W sesji uczestniczyło 14 Radnych, jeden był nieobecny. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Następnie jednogłośnie przyjęty został protokół z poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

W dalszej części realizując przyjęty porządek obrad, Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:

1. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  w poszczególnych okresach roku szkolnego,
2. zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.

Podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XVI sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 46 >