""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
28 października 2021 roku o godz. 14.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości i radnych. W sesji uczestniczyło 15 Radnych. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

Następnie jednogłośnie przyjęty został protokół z poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się także z informacją o wynikach analiz oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Podlaskiemu.

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad Radni jednomyślnie podjęli uchwały:
  • w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 r.
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021 – 2027.
Podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XVIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 47 >