""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
21 lipca 2022 roku o godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając zaproszonych gości:  Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego, Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego, osoby zgromadzone przed monitorami komputerów oraz Radnych. W sesji uczestniczyło 15 Radnych.

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie. Następnie przyjęty został protokół z XXII sesji Rady Powiatu  i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad Radni jednomyślnie podjęli uchwały:

  • w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Suwalski,
  • w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz nauczycieli prowadzących kształcenie  w formie zaocznej oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej,
  • w sprawie zmian w budżecie powiatu  na 2022 r.,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022 – 2027.
    Podjęte uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suwałkach.


Obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 52 >