""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
2 grudnia 2022 roku o godz. 13:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXV sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji. Głównym tematem obrad było uchwalenie budżetu powiatu suwalskiego na 2023 rok.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości oraz Radnych. W sesji uczestniczyło 15 Radnych. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

W dalszej części obrad Radni jednogłośnie przyjęli protokół  z poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Następnie Radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał Rady. Istotnym punktem XXV sesji Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2023 rok oraz uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata  2023-2027.

Odczytana została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz opinie Komisji Rady Powiatu w tym ostateczna opinia Komisji Rewizyjnej. Obie uchwały tj. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2023 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023-2027 podjęte zostały jednogłośnie.

Starosta Witold Kowalewski złożył podziękowania Radzie Powiatu, Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom, Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz ich pracownikom za dobrą współpracę.

Ponadto podjęto uchwały:
1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2022 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
3. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 r.,
4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022-2027,
5. w sprawie planu pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2023 rok,
6. w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2023 rok,
7. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,
8. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2023 rok.

Na zakończenie obrad sesji Starosta Witold Kowalewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Marek Dziatkowski złożyli wszystkim zebranym życzenia przeżywania Świąt Bożego Narodzenia  w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze oraz wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań  w nadchodzącym Nowym 2023 roku.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXV sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXV sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXV sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 55 >