""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
8 grudnia 2023 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach miały miejsce obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji. Głównym tematem obrad było uchwalenie budżetu powiatu suwalskiego na 2024 rok.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości oraz Radnych. W sesji uczestniczyło 13 Radnych. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który został przez Radnych przyjęty jednomyślnie.

W dalszej części obrad Radni jednogłośnie przyjęli protokół  z poprzedniej sesji i sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Następnie Radni przystąpili do rozpatrywania projektów uchwał Rady. Istotnym punktem XXXI sesji Rady Powiatu było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2024 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata  2024 – 2027.
Odczytana została pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowe w Białymstoku oraz opinie Komisji Rady Powiatu w tym ostateczna opinia Komisji Rewizyjnej. Obie uchwały tj. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu suwalskiego na 2024 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027 podjęte zostały jednogłośnie.

Starosta Witold Kowalewski złożył serdeczne podziękowania Radzie Powiatu, Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorom i Kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom, Naczelnikom Wydziałów Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz ich pracownikom za dobrą i zgodną współpracę.

Ponadto podjęto uchwały:
1. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2023 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Suwalskiego do partnerskiego projektu pn. „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej” i zabezpieczenia w budżecie na lata 2024 – 2026 środków finansowych na realizację tego zadania,
3. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 r.,
4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023 – 2027,
5. w sprawie planu pracy Komisji Finansowo – Gospodarczej na 2024 rok,
6. w sprawie planu pracy Komisji Polityki Społecznej na 2024 rok,
7. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
8. w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Suwałkach na 2024 rok.

Na zakończenie obrad sesji Starosta Witold Kowalewski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Marek Dziatkowski złożyli wszystkim zebranym życzenia przeżywania Świąt Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze oraz wzajemnego zrozumienia, spokoju i pokoju w nadchodzącym Nowym 2024 Roku.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXXI sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 60 >