""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
23 lutego 2024 roku o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Suwałkach miały miejsce obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Suwałkach VI kadencji.

Przewodniczący Rady Pan Marek Dziatkowski dokonał otwarcia obrad, witając przybyłych gości oraz Radnych. W sesji uczestniczyło 14 Radnych. Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, który na wniosek Starosty Suwalskiego został rozszerzony o dwa punkty pn.
- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2024 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”,

- „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia poparcia dla rolników z powiatu suwalskiego”.

Zmieniony porządek obrad sesji Rady został przez Radnych przyjęty jednomyślnie. Następnie przyjęte zostały sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się także ze sprawozdaniami z działalności jednostek organizacyjnych Powiatu Suwalskiego w 2023 roku.

Realizując w dalszej części przyjęty porządek obrad Radni jednomyślnie podjęli uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości;

- w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 r.;

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024 – 2027;

- w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w roku 2024 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- w sprawie wyrażenia poparcia dla rolników z powiatu suwalskiego.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Obrady XXXII sesji Rady Powiatu w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 60 >