Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

8 marca 2019 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, której przedmiotem była:

1. Ocena rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach za 2018 rok.

2. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy.

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie ocenili działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach w 2018 roku.

Podkreślili racjonalne wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 29 >