"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"
K O M U N I K A T
z przebiegu etapu powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju  Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego  rozegranego w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach.

Do etapu powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego po przeprowadzeniu eliminacji gminnych  przystąpiło łącznie jedenaście  drużyn - cztery drużyny reprezentujących szkoły podstawowe w I kategorii wiekowej ( 10-12 lat) oraz siedem  drużyn w II kategorii wiekowe (13-16 lat) reprezentujących szkoły podstawowe  i III klasy  szkół gimnazjalnych.

Sędzią głównym etapu powiatowego był st.asp. Ireneusz Sudnik – Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Suwałkach.

Pozostali członkowie komisji to:

Wojciech Sobolewski - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, Fabian Grzymkowski - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, Grażyna Kuklińska - Starostwo Powiatowe w Suwałkach, asp.Wojciech Waszkiewicz - Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Suwałkach, Anna Wałecka-Chamiuk - KMP w Suwałkach KMP, Pan Adam Matulewicz - emerytowany policjant Wydz.Ruchu Drogowego KMP Suwałki oraz studenci III roku Wydziału Ochrony Zdrowia – kierunek Ratownictwo Medyczne Państwowej Wyższej  Szkoły Zawodowej w Suwałkach pod opieką Pani mgr Gabrieli Zachłowskiej.

Uczestnicy eliminacji powiatowych rozwiązywali dwa testy z zakresu przepisów  ruchu drogowego, wykonywali zadanie praktyczne - jazda rowerem po torze przeszkód oraz jazda  po miasteczku ruchu drogowego jak również  zadanie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  polegające na opatrzeniu symulowanej rany z ustnym opisem wykonywania poszczególnych czynności.  

Klasyfikacja w I grupie wiekowej (10 – 12 lat) przedstawia się następująco:
1. Szkoła Podstawowa w Kaletniku - opiekun Pan Maciej Filipczuk
2. Szkoła  Podstawowa w Wiżajnach- opiekun Pan  Janusz Żmojda
3. Szkoła Podstawowa w Płocicznie Tartak – opiekun Anna Zachariasz
4. Szkoła Podstawowa w Przerośli - opiekun Pan Janusz Żmojda
W II grupie wiekowej ( 13 – 16 lat)  kolejność  przedstawia się  następująco: 
1. Szkoła Podstawowa  w Kaletniku - opiekun  Pan Maciej Filipczuk
2. Szkoła Podstawowa w Poddubówku- opiekun  Pan  Jerzy Jurewicz       
3. Gimnazjum w Wiżajna - opiekun Pan  Janusz Żmojda
4. Szkoła Podstawowa w Raczkach- opiekun Pan Leszek Sudnik
5. Szkoła Podstawowa w Rutce -Tartak - opiekun Paweł Urbański
6. Szkoła Podstawowa  w Filipowie - opiekun Pan Mieczysław Wierzbicki
7. Szkoła Podstawowa  w Pawłówce - opiekun Pan  Kazimierz Leończuk
Zawodnicy, którzy  uzyskali najlepszy wynik  łączny we wszystkich konkurencjach  to:
- w I kategorii  wiekowej  – Dawid Krzyżewski ze Szkoły Podstawowej w Kaletniku.

- w II kategorii wiekowej – Jakub Wąsewicz ze Szkoły Podstawowej w Kaletniku.

Tradycyjnie już zawodnicy ci otrzymali nagrody w postaci wyrobów mleczarskich ufundowane przez Spółdzielnię Mleczarską ROSPUDA w Filipowie.

Na etapie wojewódzkim Powiat Suwalski będą reprezentowały zarówno w I jak i II grupie wiekowej drużyny ze Szkoły Podstawowej w Kaletniku.
Są to uczniowie:
I grupa wiekowa – Szkoła Podstawowa w Kaletniku gm. Szypliszki:
1. Natalia Szablicka            
2. Zofia Wąsewicz         
3. Dawid Krzyżewski  
4. Konrad  Matulewicz   
Opiekun: Pan Maciej Filipczuk
II grupa wiekowa Szkoła Podstawowa w Kaletniku gm. Szypliszki: 
1. Gabriela Bednarko                  
2. Jakub Wąsewicz      
3. Tomasz Makowski

Opiekun: Pan  Maciej Filipczuk  

Puchary za miejsca I-III ufundowało Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach oraz Komenda Miejska Policji w Suwałkach, natomiast nagrody, które otrzymali wszyscy uczestnicy turnieju zostały zakupione ze środków Starostwa Powiatowego w Suwałkach oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach.

Od wielu lat turniej sponsoruje Pan Adam Ołów – właściciel Piekarni CYMES w Suwałkach, który również w tym roku przekazał uczestnikom turnieju pączki.

W podsumowaniu etapu powiatowego OT BRD wręczając puchary, dyplomy i nagrody uczestniczyli :

Pan Artur Łuniewski - Wicestarosta Suwalski,
Pan Marcin Kleczkowski - Dyrektor WORD w Suwałkach,
Pan Jacek Roszkowski - Zastępca Dyrektora WORD w Suwałkach,
Asp. Andrzej Kryścio - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Suwałkach

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >