Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Dzisiaj tj. 02.08.2019 r. przedstawiciele samorządu Powiatu Suwalskiego gościli delegację Administracji Rejonu Wyłkowyszki.

Celem spotkania było omówienie wspólnej inicjatywy transgranicznej, która mogłaby zostać objęta wsparciem finansowym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli Algirdas Neiberka – Mer Rejonu Wyłkowyszki, Daiva Riklienė – Zastępca Dyrektora Administracji, Vitas Girdauskas – Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Wyłkowyszkach, Jurga Grigaliūnaitė - Specjalista ds. Inwestycji i Strategii. Powiat Suwalski Reprezentował Witold Kowalewski - Starosta Suwalski oraz Beata Chełmicka-Bordzio – Inspektor i Konrad Charmuszko – Naczelnik Wydziału Programowania Inwestycji i Rozwoju

Spotkanie nawiązywało tematyką do wcześniejszej wizyty litewskiej delegacji Administracji Rejony Preny, związanego z tą samą problematyką.

Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że wszystkie przygraniczne samorządy mają bardzo podobne potrzeby i pomysły na rozwój. Tworzy to doskonałą bazę do współpracy zarówno w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, jak też w organizacji wspólnych inicjatyw realizowanych w ramach zadań finansowanych samodzielnie przez samorządy. Na spotkaniu został ustalony harmonogram i ramy dalszej współpracy.

W najbliższych tygodniach dojdzie do kolejnych partnerskich spotkań. Dzięki dzisiejszym ustaleniom mamy podstawy przewidywać, że będą to już spotkania co najmniej trójstronne.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >