"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"

Dzisiaj tj. 02.08.2019 r. przedstawiciele samorządu Powiatu Suwalskiego gościli delegację Administracji Rejonu Wyłkowyszki.

Celem spotkania było omówienie wspólnej inicjatywy transgranicznej, która mogłaby zostać objęta wsparciem finansowym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska 2014-2020.

W spotkaniu uczestniczyli Algirdas Neiberka – Mer Rejonu Wyłkowyszki, Daiva Riklienė – Zastępca Dyrektora Administracji, Vitas Girdauskas – Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Wyłkowyszkach, Jurga Grigaliūnaitė - Specjalista ds. Inwestycji i Strategii. Powiat Suwalski Reprezentował Witold Kowalewski - Starosta Suwalski oraz Beata Chełmicka-Bordzio – Inspektor i Konrad Charmuszko – Naczelnik Wydziału Programowania Inwestycji i Rozwoju

Spotkanie nawiązywało tematyką do wcześniejszej wizyty litewskiej delegacji Administracji Rejony Preny, związanego z tą samą problematyką.

Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że wszystkie przygraniczne samorządy mają bardzo podobne potrzeby i pomysły na rozwój. Tworzy to doskonałą bazę do współpracy zarówno w pozyskiwaniu zewnętrznych funduszy, jak też w organizacji wspólnych inicjatyw realizowanych w ramach zadań finansowanych samodzielnie przez samorządy. Na spotkaniu został ustalony harmonogram i ramy dalszej współpracy.

W najbliższych tygodniach dojdzie do kolejnych partnerskich spotkań. Dzięki dzisiejszym ustaleniom mamy podstawy przewidywać, że będą to już spotkania co najmniej trójstronne.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >