""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Szanowni Państwo, 
wraz z ustąpieniem zimy, wykonawcy rozpoczęli roboty budowlane na drogach powiatowych. Poniżej prezentujemy krótką fotorelację z prowadzonych prac.

W związku realizowanymi inwestycjami wystąpią okresowe niedogodności dla użytkowników. W tej kwestii prosimy o Państwa zrozumienie i wyrozumiałość. Utrudnienia będą czasowe, a wykonawcy dołożą starań aby prace zrealizowane były sprawnie.

Prace trwające podczas przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki [foto 1,2,3].

Prace na zadaniu  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik” [foto 4,5,6].

Prace trwające podczas remontu odcinka drogi powiatowej nr 1129B Wiżajny – Ejszeryszki - Rutka Tartak [foto 7,8,9,10].

Poza inwestycjami przedstawionymi na fotorelacji, informujemy o stanie zaawansowania prac wykonywanych na innych drogach powiatowych:

„Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B” (Umowa nr 40P/BRD/RFRD/2023)
Gmina Suwałki, 0,630 km chodnik, 363 489,60 zł – na końcowym etapie realizacji

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa” (Umowa nr 2P/R/RFRD/2023)
Gmina Filipów, 2,000 km,  1 404 565,66 zł – prace nierozpoczęte

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1120B Bakałarzewo - Raczki” (Umowa nr 6P/R/RFRD/2023)
Gmina Raczki, 2,000 km, 1 371 792,92 zł – zgłoszono do odbioru

„Przebudowa odcinka nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża – Zaboryszki (Umowa nr 33P/RFRD/2023)
Gmina Suwałki, 1,724 km, 6 625 003,75 zł – prace rozpoczęte

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik” (Umowa nr 65P/RFRD/2023)
Gmina Szypliszki, 1,740 km, 2 796 572,29 zł – prace rozpoczęte

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1132B Błaskowizna - Udziejek – Gulbieniszki” (lp. 66; nr ewid. 8).
Gmina Jeleniewo, 1,350 km, 2 103 406,87 zł – prace rozpoczęte

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia – Bilwinowo – Kaletnik – ETAP II"  (lp. 55; nr ewid. 13).
Gmina Szypliszki, 1,750 km, 2 544 648,68 zł – prace rozpoczęte

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki” (lp. 51; nr ewid. 6).
Gmina Bakałarzewo, 2,140 km, 4 037 359,27 zł – prace nierozpoczęte

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1096B w miejscowości Przerośl” (lp.82, nr ewid.. 7). Gmina Przerośl, 0,657 km, 1 935 637,21 zł – prace nierozpoczęte

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 1147B od drogi 653 - Białe - Niemcowizna - Bakaniuk – Józefowo” (lp.52; nr ewid. 10).
Gmina Suwałki, 2,000 km, 796 554,65 zł – prace nierozpoczęte

Suma modernizacji: 15,991 km / 23 979 030,90 zł

POLSKI ŁAD:
Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo.
- 1120B w km 7+666 – 9+390 – prace nierozpoczęte
- 1092B w km 10+835 – 12+090 – prace nierozpoczęte
- 1094B w km 14+030 – 19+030 – prace nierozpoczęte
- 1129B w km 11+970 – 12+980 – prace rozpoczęte
- 1138B w km 0+358 – 2+458 – prace nierozpoczęte

Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów
- 1104B w km 4+605 – 6+005 – prace rozpoczęte
- 1108B w km 0+055 – 1+855 – prace nierozpoczęte

Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Szypliszki
- 1138B w km 7+580 – 10+080 – prace nierozpoczęte

Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Bakałarzewo
- 1122B w km 3+414 – 4+864 – prace nierozpoczęte
- 1123B w km 0+000 – 1+100 – prace nierozpoczęte
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

1

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

2

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

3

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

4

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

5

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

6

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

7

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

8

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

9

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

10

Pozostałe Aktualności

< Strona z 60 >