""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
17 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach odbył się IX Powiatowy Konkurs Piosenki Ludowej pod honorowym patronatem Starosty Suwalskiego Witolda Kowalewskiego.

Zebranych uczestników Konkursu oraz publiczność uroczyście powitali Wicestarosta Suwalski Artur Łuniewski i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Małgorzata Bachurek.

Celem przyświecającym organizatorom było rozbudzenie zainteresowań kulturą ludową naszego regionu, popularyzacja polskiej muzyki ludowej, integracja środowiska wiejskiego i miejskiego oraz kultywowanie wierności własnej tradycji kulturowej.
Jury w składzie: Józef Murawski, kierownik Zespołu „Pogranicze” z Szypliszk, Magdalena Zielińska-John, etnograf z Suwalskiego Ośrodka Kultury w Suwałkach oraz Barbara Cieśluk inspektor ds. kultury i sportu w Starostwie Powiatowym w Suwałkach oceniało dobór repertuaru, warunki głosowe, muzykalność, poczucie rytmu, kulturę słowa, interpretację i ogólny wyraz artystyczny.

Po przesłuchaniu 14 wykonawców w kategorii solista i 1 Zespół przyznano następujące miejsca:
w kategorii solistów klas IV-VI:
I miejsce ex aequo - Bartosz Liszniewski (Świetlica Gminna w Wiżajnach),
                                  - Amelia Cieśla (SP nr 11 w Suwałkach),
II miejsce ex aequo - Franciszek Antoń (SP w Wiżajnach),
                                   - Zuzanna Pawłowska (SP w Jeleniewie),
III miejsce ex aequo - Julia Kownacka (SP w Wiżajnach),
                                 - Amelia Lutecka (Świetlica Gminna w Wiżajnach),
Wyróżnienia – Julia Atkiewicz (SP w Wiżajnach),
                      - Magdalena Wałejko (Świetlica Gminna w Wiżajnach),
                      - Karolina Burba (SP w Jeleniewie),
                      - Magdalena Fałtynowicz (SP w Jeleniewie),
                      - Magdalena Niedźwiecka (SP w Jeleniewie).
w kategorii solistów klas VII-VIII:
I miejsce – Gabriela Pietrołaj (SP w Wiżajnach),
II miejsce – Natalia Jurgielewicz (Świetlica  Gminna w Wiżajnach).
     
Ponadto występy gościnnie z powodu braku wystarczającej liczby uczestników do ustalenia miejsc: Nikola Smereczańka klasa III i Zespół „Szuwarki” klasa IV-VI Świetlica Gminna w Wiżajnach.

Wszystkim dziękujemy na udział a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk Wicestarosty Suwalskiego Artura Łuniewskiego i Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach Małgorzaty Bachurek.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki i podziękowania za udział w konkursie. Nagrody w konkursie ufundowało między innymi Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 58 >