""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
W dniu 29 listopada 2023 r. Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie obchodził jubileusz 85-lecia istnienia.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji wspólnoty szkolnej, koncelebrowaną pod przewodnictwem księdza biskupa Dariusza Zalewskiego Biskupa Pomocniczego Diecezji Ełckiej.
W obchodach Święta Szkoły uczestniczyli: ksiądz biskup Dariusz Zalewski Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej, Lilianna Anna Zielińska reprezentująca męża Jarosława Zielińskiego Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ksiądz kanonik Henryk Polkowski, ksiądz Przemysław Milewski, ksiądz Sławomir Hońko, Marek Dziatkowski Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach, Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski, Andrzej Chlebus Członek Zarządu Powiatu w Suwałkach oraz Irena Gryszkiewicz, Tadeusz Chołko i Szczepan Ołdakowski Radni Rady Powiatu w Suwałkach, Maciej Borzyszkowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Daria Julita Wiśniewska wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach, reprezentująca Beatę Pietruszkę Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Bożenę Obuchowską dyrektor  Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach, Ewa Sidorek i Dawid Harasim reprezentujący Martę Kapustę Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
w Suwałkach, Bożena Anuszkiewicz Przewodnicząca Oddziału Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Suwałkach, Zbigniew Giza Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Wolnego Związku Zawodowego Forum - Oświata w Suwałkach, Jan Kazimierz Orłowski poprzedni dyrektor Zespołu, dyrektorzy i przedstawiciele instytucji państwowych, służb, zaprzyjaźnionych szkół, placówek, jednostek Powiatu Suwalskiego oraz inni znamienici goście.
Zgodnie z tradycją oddano hołd Patronowi przed pomnikiem, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie, przez co zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły.
Ważnym punktem Jubileuszu było otwarcie sali Ekopracowni, która powstała dzięki pozyskanym środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w formie dotacji w kwocie 71.204,88 zł.
Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień nauczycielom Szkoły.
Artur Łuniewski Wicestarosta Suwalski przekazał Agnieszce Sidor Dyrektorowi Zespołu oraz Katarzynie Walendzewicz Wicedyrektorowi Zespołu list gratulacyjny oraz kwiaty. Ponadto Pani Dyrektor otrzymała nagrodę finansową Starosty Suwalskiego za zaangażowanie
w zarządzaniu szkołą oraz osiągnięcia w pracy pedagogicznej i wychowawczej.
Zgodnie z ceremoniałem szkolnym, najlepsi uczniowie zostali wyróżnieni nagrodami oraz wpisem do złotej księgi. Rozstrzygnięty został także szkolny konkurs im. Stanisława Krzywickiego - pn. "Gen. Ludwik Michał Pac - patron szkoły". Docenieni zostali również uczniowie o największych osiągnięciach sportowych. Świąteczne obchody zakończył program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Jubileusz 85-lecia Zespołu Szkół w Dowspudzie

Pozostałe Aktualności

< Strona z 59 >