""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Gmina Jeleniewo zakończyła  przebudowę 1,5 km odcinka drogi łączącej Gminę Suwałki, Gminę Jeleniewo i Gminę Przerośl. Inwestycja została zrealizowana przy wsparciu środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

W uroczystym otwarciu uczestniczyli licznie zgromadzeni goście: poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Marek Olbryś,  wszyscy wójtowie  gmin Powiatu Suwalskiego, Dyrektor Suwalskiego Parku Krajobrazowego, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, w tym wykonawcy - Unibep S.A., Polskiej Spółki Gazownictwa o. w Białymstoku  oraz reprezentanci Rady Gminy Jeleniewo, okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, sołectw, a także mieszkańcy. Powiat Suwalski reprezentował Starosta Suwalski Witold Kowalewski.

Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Jarosław Zieliński w krótkim komentarzu podkreślił konieczność dalszego wspierania samorządów w realizacji ich zadań, zwłaszcza w zakresie kontynuacji współfinansowania inwestycji drogowych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, celem poprawy bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych mieszkańcom terenów wiejskich.

W roku bieżącym na terenie powiatu suwalskiego zostanie wyremontowanych lub przebudowanych 9 dróg powiatowych i 11 gminnych.

Zadanie pn. "Budowa drogi gminnej - droga we wsi Malesowizna" zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączna wartość zadania: 1 550 377,09 zł, kwota dofinansowania: 760 428,54zł, wkład własny gminy: 789 948,55zł.


Fotorelacja: źródło Radio 5, Radio Białystok

Pozostałe Aktualności

< Strona z 44 >