""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), oraz na podstawie  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, następuje tymczasowe zawieszenie udzielania porad osobiście.

W ramach Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Powiatu Suwalskiego, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, udzielanie porad prawnych odbywać się będzie przez telefon – numery telefonu do kontaktu:
  • 87 565 92 02 - Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 i 2 w Suwałkach, ul. Świerkowa 60;
jak również z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, takich jak np. adres e-mail. Adresy poczty elektronicznej (e-mail) dotyczące poszczególnych Punktów zostały wskazane poniżej.

W przypadku Komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail):

wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej  za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, może przekazać anonimową opinię o udzielonej pomocy na adres e-mail: npp@powiat.suwalski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki.

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość do pobrania tutaj lub w załączniku.

Pliki do pobrania

Pozostałe Aktualności

< Strona z 46 >