""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
W dniu 2 czerwca 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach przeprowadzony został przez Fundację Pasieka pod patronatem honorowym Starosty Suwalskiego Witolda Kowalewskiego – Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego.
W konkursie udział wzięli uczniowie uczęszczający do szkół średnich na terenie Powiatu Suwalskiego.

Samo przeprowadzenie konkursu zostało poprzedzone realizacją wielu zadań z zakresu edukacji prawnej przez Fundację Pasieka we współpracy z Powiatem Suwalskim, m.in. cykl warsztatów prawnych w szkołach średnich. Zajęcia zostały przeprowadzone przez profesjonalnych prawników: adwokatów i radców prawnych Fundacji Pasieka, którzy chętnie dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą prawną.

Działaniami Fundacji Pasieka (szkolenia prawne, poradniki prawne, konkurs z wiedzy prawnej) zostały objęte szkoły:

- Zespół Szkół w Dowspudzie,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach,
- Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Lityńskiego w Suwałkach.

      Laureatami konkursu zostali:
1. Julia Szymborska - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;
2. Jakub Masłowski - I  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach;
3. Ewa Statkiewicz -  I  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom !!!

Przedstawiciel organizatora - adwokat Bartosz Cieśluk, wyraził słowa uznania dla uczestników za przygotowania do konkursu z wiedzy prawnej, która znacznie wykracza poza ramy programowe nauczania szkolnego.
Wyraził przy tym przekonanie, że dzięki takim inicjatywom wśród mieszkańców powiatu suwalskiego pojawią się kolejni przedstawiciele zawodów prawniczych: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci i radcowie prawni.

Radca prawny Joanna Wrześniewska - członek komisji konkursowej, podkreśliła rolę organizacji konkursu, która polega na kształtowaniu właściwych postaw obywatelskich, edukacji prawnej młodzieży szkolnej, zachęcanie do poszerzania swojej wiedzy w tym zakresie, oraz inicjowanie głębszego zainteresowania aspektami prawnymi.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Konkurs z wiedzy prawnej Powiatu Suwalskiego

Pozostałe Aktualności

< Strona z 60 >