""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W związku z zawartą umową o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, pomiędzy Wojewodą Podlaskim reprezentowanym przez Podlaskiego Kuratora Oświaty a Powiatem Suwalskim, do Technikum w Zespole Szkół w Dowspudzie trafiło 7 laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Całkowity koszt zadania to 17.500,00 zł, z czego dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 14.000,00 zł, natomiast wkład własny Powiatu Suwalskiego 3.500,00 zł. 

Zakup laptopów ułatwi uczniom i nauczycielom  realizację aktualnie odbywającego się kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Laptopy zakupione w ramach programu Aktywna tablica trafiły do Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Laptopy zakupione w ramach programu Aktywna tablica trafiły do Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Laptopy zakupione w ramach programu Aktywna tablica trafiły do Zespołu Szkół w Dowspudzie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Laptopy zakupione w ramach programu Aktywna tablica trafiły do Zespołu Szkół w Dowspudzie

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >