""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach informuje, iż dnia 20 stycznia 2023 r. zostanie uruchomiony otwarty  nabór do projektu pt. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” skierowany do mieszkańców subregionu suwalskiego (tj. miasta Suwałki, Grajewo, powiatów suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, monieckiego, grajewskiego)

Poddziałanie 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”. Maksymalna kwota dofinansowania:  9 000 zł/os.

Termin 20.01.2023 godz. 8.00

Zapraszamy do naboru:
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• osoby powyżej 25 roku życia
• osoby w wieku poniżej 25 roku życia
• osoby o niskich kwalifikacjach

Poddziałanie 3.2.2 „Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych”. Maksymalna kwota dofinansowania: 15 000zł/os.

Termin 20.01.2023 godz. 9.00

Nabór będzie otwarty do czasu wykorzystania dostępnych środków finansowych.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 54 >