""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
Szanowne Panie i Szanowni Panowie Sołtysi,

podjęliście się Państwo pełnienia trudnej roli reprezentowania Waszych małych społeczności - sołectw w demokratycznym systemie naszego Państwa. Stanowicie pierwszy szczebel samorządu w Polsce. Wasza praca jest trudnym wyzwaniem, gdyż wymaga dużej aktywności i sprawności w działaniu. Rozwój sołectw jest silnie związany z działalnością i aktywnością sołtysów. Umiejętność organizacji oraz zdolność do dialogu pozwala Wam poszerzać obszary współpracy, które przyczyniają się pośrednio i bezpośrednio do poprawy warunków życia mieszkańców.
Podkreślić należy, że Wasza praca i działalność odgrywa strategiczną rolę w rozwoju całej naszej Ojczyzny. To dzięki Wam i Waszym mieszkańcom kultura i tożsamość narodowa wynikająca z tradycji są stale podtrzymywane i przekazywane kolejnym pokoleniom. To dzięki Wam i Waszym mieszkańcom nasz kraj jest państwem samowystarczalnym jeśli chodzi o produkcję żywności. Z tych dóbr korzystają wszyscy Polacy.
Takie święto, jak obchodzony Dzień Sołtysa, jest okazją do ukazania i podkreślenia wartości tej pracy.

Z okazji Dnia Sołtysa, pragniemy Wam złożyć serdeczne podziękowania za pracę i trud jaki wkładacie w rozwój polskiej wsi. Składamy również przy tej sposobności życzenia zdrowia, pomyślności i powodzenia dla Waszych działań, planów i wszelkich przedsięwzięć.

          Marek Dziatkowski Przewodniczący Rady Powiatu

          Witold Kowalewski Starosta Suwalski

Pozostałe Aktualności

< Strona z 61 >