""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG


28 maja 2024 r. komisja powołana przez starostę oraz Witold Kowalewski  Starosta Suwalski, Marek Dziatkowski Członek Zarządu Powiatu oraz Tomasz Rogowski Wójt Gminy Filipów dokonali odbioru wyremontowanego odcinka drogi.

Zakres przebudowy obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni dla obciążenia ruchu KR2.

Długość wyremontowanego odcinka to 2 km.

Ukończona inwestycja poprawiła komfort życia społeczności lokalnej oraz podniosła poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Inwestycję zrealizowało Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o.

Zadanie wykonano w ramach Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy współudziale środków z budżetu Gminy Filipów.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 404 565,66  zł, w tym dofinansowanie w ramach „RFRD” 829 824,39 zł. Gmina Filipów partycypowała w kosztach remontu drogi w kwocie 320 200,00 zł.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Witold Kowalewski Starosta Suwalski oraz Tomasz Rogowski Wójt Gminy Filipów

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Tab. inf. dot. zad.: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl –granica woj.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przebudowany odcinek drogi powiatowej nr 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >