""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
24 listopada 2023 r. w Doswpudzie odbył się odbiór końcowy zadania Przebudowa i rozbudowa budynku internatu „BLIŹNIAK” Zespołu Szkół im. Gen. L. M. Paca w Dowspudzie w celu poprawy warunków ochrony przeciwpożarowej i przystosowania dla osób niepełnosprawnych - I Etap.
 
Powołana przez Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego komisja dokonała w dniu dzisiejszym odbioru końcowego robót związanych z dostosowaniem budynku internatu przy Zespole Szkół im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.
 
W ramach tego etapu inwestycji Wykonawca – Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak z Lublina wykonał szereg prac dostosowujących obiekt do aktualnych przepisów i podnoszących bezpieczeństwo użytkowników. Zrealizowano m. in.:
• Wydzielenie kratki schodowej jako drogi ewakuacyjnej
• Wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z obiektu
• Wykonanie systemu automatycznego oddymiania klatki schodowej
• Wymianę drzwi do pokoi na ognioodporne
• Montaż i uruchomieni systemu wykrywania i powiadamiania pożarowego

Jakość robót i współpraca z Wykonawcą została oceniona bardzo dobrze. Firma STANPOŻ w sposób sprawny i profesjonalny wykonała powierzony zakres robót. Przygotowanie i kwalifikacje firmy do realizacji tego typu prac oceniamy bardzo wysoko.
 
Łączny koszt robót wyniósł 1 507 224 zł z czego 1 000 000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 59 >