""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH


13 maja 2024 r.  odebrane zostały 2 części zadania: „Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Filipów”.

Wykonawcą Części nr 1 „Remont drogi powiatowej nr 1104B Granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów w km 4+605 – 6+005” było Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 12, 19-400, Olecko

Zakres prac dla obu części obejmował w szczególności wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

Długość wyremontowanego odcinka drogi: 1,4 km

Wykonawcą Części nr 2 „Remont drogi powiatowej nr 1108B Mieruniszki – granica województwa (Plewki) w km 0+055 – 1+855” było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400, Suwałki

Długość wyremontowanego odcinka drogi: 1,8 km
Oba remonty dróg zrealizowane zostały przy współudziale środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.972.692,65 zł. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.076.518,58 zł.

Obie części inwestycji odebrane zostały bez uwag.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Droga powiatowa nr 1108B Mieruniszki – granica województwa (Plewki) po remoncie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Droga powiatowa nr 1108B Mieruniszki – granica województwa (Plewki) po remoncie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Droga powiatowa nr 1104B Granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów po remoncie

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Droga powiatowa nr 1104B Granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów po remoncie

Pozostałe Aktualności

< Strona z 61 >