""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

ORAZ Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG8 grudnia 2021 r. odbył się odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta – Stary Folwark w km 7+440 – 9+709.

Inwestycja dofinansowana została z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwotnie w kosztach budowy miała partycypować Gmina Suwałki. Ostatecznie okazało się droga ta uzyska również dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju  Dróg ponieważ z listy rezerwowej została przeniesiona na listę podstawową. Tak więc droga przebudowana została za środki finansowe pozyskane z budżetu państwa.

W zakres prac wchodziło w szczególności wykonanie na długości odcinka 2,269 km.:

a) Roboty ziemne
b) Podbudowa drogi na całej szer. korony z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31,5 z zawartością
50 % kruszywa łamanego
c) Nawierzchnia - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W dla KR1/KR2
d) Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1/KR2

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. w Suwałkach, z którym Powiat Suwalski 23 lipca br. podpisał umowę na łączną wartość zadania 2 126 287,33 zł.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosła – 1 073 110,67 zł i taka sama kwota pochodzi  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość całkowita zadania inwestycyjnego  2 146 221,33 zł.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1152B Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1152B Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1152B Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1152B Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1152B Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1152B Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1152B Suwałki – Mała Huta – Stary Folwark

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1152B Suwałki (ul. Piaskowa) – Mała Huta

Pozostałe Aktualności

< Strona z 48 >