""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
17 listopada 2021 r. miał miejsce odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1157B Krasnopol - Gremzdel - Jegliniec – Wiatrołuża.

Przebudowa drogi obejmowała m.in.:
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
- wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie  warstw bitumicznych;
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego,
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów,
- remont przepustu pod koroną drogi.

Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz przy udziale środków finansowych Gminy Suwałki.

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe Sp. z o.o. w Suwałkach, z którym Powiat Suwalski 5 lipca br. podpisał umowę na łączną wartość zadania 926 857,87 zł.

Długość przebudowanego odcinka – 1,130 km.

Kwota dofinansowania z RFIL wyniosła – 750 000,00 zł. W kosztach przebudowy uczestniczyła Gmina Suwałki, która wniosła wkład finansowy w wysokości 96 344,12 zł.

Droga łącząca powiat suwalski z sejneńskim jest bardzo oczekiwana przez mieszkańców obu powiatów. Odcinek drogi przebiegający przez powiat sejneński został oddany do użytkowania 15 listopada 2019 r.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1157B

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1157B

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1157B

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1157B

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1157B

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1157B

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Odbiór techniczny przebudowanej drogi powiatowej nr 1157B

Pozostałe Aktualności

< Strona z 47 >