""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
17 grudnia 2016 r. w Centrum Bankietowym Astoria w Suwałkach odbyła się XXV Wigilia Chłopska z udziałem zespołów folklorystycznych z terenu powiatu suwalskiego, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach.

Powiat Suwalski reprezentowali Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski, Wicestarosta Suwalski Witold Kowalewski oraz Członek Zarządu Sławomir Małachowski i Przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach Grzegorz Mackiewicz. Zaszczycili nas swoją obecnością znamienici goście m.in, Jarosław Zieliński Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z małżonką Lilianną Zielińską, Anna Maria Anders Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krzysztof Masłowski w imieniu Poseł na Sejm Bożeny Kamińskiej, Łukasz Kurzyna Zastępca Prezydenta Miasta Suwałk oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach Zdzisław Przełomiec a także wójtowie z powiatu suwalskiego: Andrzej Szymulewski, Stanisław Jacek Pietrukiewicz, Kazimierz Urynowicz, Sławomir Renkiewicz i Tadeusz Chołko oraz Jan Bielecki Przewodniczący Rady Gminy Jeleniewo.

Role Gospodarzy Wigilii pełnili Helena Kibitlewska kierownik zespołu "Rospuda" z Filipowa oraz Józef Murawski kierownik zespołu ludowego "Pogranicze" z Szypliszk.

Serdeczne podziękowania należą się zespołom folklorystycznym z naszego powiatu, z myślą o których Wigilia została zorganizowana, a przede wszystkim bez ich ogromnego zaangażowania nie miałby miejsca. W Wigilii uczestniczyły zespoły: "Bakałarz" z Bakałarzewa, "Zajączkowiaki" z Zajączkowa, "Rospuda" i "Onegdaj" z Filipowa, "Jaćwież" z Jeleniewa, "Znaroku", "Przeroślaczki" i "Przeroślaki" z Przerośli, "Zorniczeńka" z Wysokiego, "Gozdawa" z Dowspudy, "Raczkowiacy" z Raczek, "Wigranie" ze Starego Folwarku, "Pogranicze" z Szypliszk, "Jezioranki" i "Szuwarki" z Wiżajn, "Uwrocie" z Suwałk oraz "Szeszupiaki" z Rutki–Tartak.

Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski korzystając z okazji, iż Wigilia Chłopska to tradycyjne, niezwykle klimatyczne spotkanie z lokalnymi twórcami ludowymi, podziękował Zespołom za całoroczną współpracę, za czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym Powiatu Suwalskiego, za wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego naszego regionu, pielęgnowanie tradycji ludowych oraz szeroką promocję powiatu. Wielokrotnie nasze zespoły ludowe reprezentowały Suwalszczyznę na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W bieżącym roku na ww. Festiwalu Powiat Suwalski był reprezentowany przez: zespół "Wigranie" ze Starego Folwarku, Annę Andruszkiewicz z Wiżajn i Przemysława Wierzchowskiego z mistrzynią Beatą Szyszko-Anzulewicz z Rutki–Tartak. W kategorii solistów śpiewaków I nagrodę zdobyła Anna Andruszkiewicz z Wiżajn. W kategorii „Mistrz - Uczeń” w grupie śpiewaków, zapewniającej lokalną ciągłość kulturową II nagrodę otrzymali mistrzyni Beata Szyszko-Anzulewicz wraz ze swoim uczniem Przemysławem Wierzchowskim z Rutki-Tartak.

W roku 2016 laureatką nagrody Muzyka Źródeł była Anna Andruszkiewicz z Wiżajn. Ponadto I nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych zdobyła 5- osobowa grupa męska z zespołu "Pogranicze" z Szypliszk na II Ogólnopolskim Turnieju Muzyków Prawdziwych organizowanym przez Filharmonię Szczecińską. Natomiast na „Sabałowych Bajaniach” reprezentant Suwalszczyzny Jarosław Rynkiewicz z Przerośli otrzymał jedną z drugich nagród w kategorii gawędziarzy.

Ponadto w bieżącym roku 35-lecie działalności świętował Zespół Folklorystyczny „Pogranicze” z Szypliszk a jubileusz 30-lecia działalności Zespół Śpiewaczy Jezioranki z Wiżajn.

Spotkanie było okazją do wspólnego świętowania zbliżającego się Bożego Narodzenia przy tradycyjnym stole wigilijnym, smakowania potraw wigilijnych, przygotowanych również przez uczestniczące zespoły ludowe. Ksiądz Prałat Zygmunt Kopiczko poświęcił opłatki i potrawy oraz udzielił błogosławieństwa wszystkim zgromadzonym. Uczestnicy Wigilii dzieląc się opłatkiem, składali sobie serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne, a następnie wyśpiewali gromko popularne a także dawne, często zapomniane kolędy i pastorałki. Zgodnie z polską tradycją przyjęliśmy kolędników z zespołu "Szeszupiaki" z Rutki – Tartak. 

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Rozpoczęcie Wigilii przez Zespoły Raczkowiacy i Przeroślaki

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Gospodarz Wigilii odmawia wspólnie z uczestnikami modlitwę

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wystąpienie Starosty Suwalskiego Szczepana Ołdakowskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wystąpienie Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczestnicy Wigilii

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczestnicy Wigilii

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Uczestnicy Wigilii

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wystąpienie Senator RP Anny Marii Anders

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wystąpienie Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk Łukasza Kurzyny

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Dzielenie się opłatkiem

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Dzielenie się opłatkiem

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Dzielenie się opłatkiem

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Jezioranki z Wiżajn

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Rospuda z Filipowa

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Wspólne śpiewanie kolęd

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Kapeli Onegdaj z Filipowa

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przyjęcie kolędników Zespół Szeszupiaki z Rutki-Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przyjęcie kolędników Zespół Szeszupiaki z Rutki-Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Gospodyni Helena Kibitlewska, Gospodarz Józef Murawski

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Przyjęcie kolędników Zespół Szeszupiaki z Rutki-Tartak

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Wigranie ze Starego Folwarku

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Gozdawa z Raczek

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Pogranicze z Szypliszk

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Szuwarki z Wiżajn

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Jaćwież z Jeleniewa

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Uwrocie z Suwałk

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Przeroślaczki

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Zajączkowiaki z Zajączkowa

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Zorniczeńka z Wysokiego

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Występ Zespołu Bakałarz z Bakałarzewa

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podziękowanie Starostów Gospodarzom Wigilii

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >