""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Od dnia 1 stycznia 2022 r. mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy poszkodowani wskutek pandemii COVID-19 będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Pomoc w wysokości 5 000 zł wypłacana będzie jednak wyłącznie tym firmom, które w sposób szczególny były narażone na straty związane z wprowadzonymi w grudniu 2021 r. obostrzeniami zwiększającymi na terenie całego kraju bezpieczeństwo sanitarne. Tym samym o jednorazową dotację będą mogli wnioskować wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność o określonym kodzie PKD.

Warunki uzyskania wsparcia
Zgodnie z nowymi przepisami, pomoc w wysokości 5 000 zł przysługiwać będzie przedsiębiorcom prowadzącym przeważającą działalność gospodarczą w zakresie:
•    przygotowywania i podawania napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje) - PKD 56.30.Z;
•    prowadzenia pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach
o zamkniętej przestrzeni - PKD 93.29.A;
•    pozostałej działalności w obszarze rozrywkowej i rekreacyjnej - PKD 93.29.Z.
Środki finansowe będą przysługiwać tylko tym przedsiębiorcom, którzy zanotowali co najmniej 40% spadek przychodu w grudniu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r.
Z możliwości ubiegania się o wsparcie wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.

Składanie wniosków
Wnioski o dotację będzie można składać do Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 15 kwietnia 2022 r. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez platformę: strona tarczy antykryzysowej MRiPS.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny (87) 565 26 72.
Pozostałe Aktualności

< Strona z 51 >