""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Powiat Suwalski ze względu na pilną potrzebę dokonania zabezpieczenia mienia oraz poprawienia bezpieczeństwa życia i zdrowia osób przebywających na terenie publicznym - Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie oraz w sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego, przed opadającymi konarami drzew zabytkowej alei w Dowspudzie zlecił przeprowadzanie prac bieżącej pielęgnacji drzewostanu, przede wszystkim usuwania posuszu.  Prace w koronach drzewostanu alei rozpoczęły się 11 lutego i potrwają do końca miesiąca,  uprzątnięcie terenu (w tym wywiezienie gałęzi spod drzew) jest zaplanowane do ok. 9 marca br. Pracami tymi objętych będzie ok. 100 drzew, ich wykonawcą jest Firma Usługowa „Wiewiórka” z m. Słone (woj. kujawsko-pomorskie). Prace realizowane są zarówno metodą alpinistyczną, jak i za pomocą sprzętu z wysięgnikiem.

W okresie realizacji tych prac mogą wystąpić utrudnienia w korzystaniu z ciągu komunikacyjnego jakim jest działka nr 87, na której jest zlokalizowany drzewostan alei, na całej jej długości. Jest to też trasa dojściowa do ruin pałacu Paca.

Zwracamy się więc z prośbą o zachowanie ostrożności i zwrócenie szczególnej uwagi na poruszanie się w sąsiedztwie prowadzonych prac i na bieżące oznaczenia sektora prac.

Powyższe prace są realizowane w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 38 >