""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG


28 kwietnia 2023 r. w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu w Suwałkach  Marka Dziatkowskiego, Starosta Suwalski Witold Kowalewski i Wicestarosta Suwalski Artur Łuniewski podpisali umowę z firmą EKODROM sp. z o.o. na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1111B Filipów - Olszanka - Chachłuszki - Stara Chmielówka w km 6+540 - 8+540.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminę Filipów.

Zakres zadania będzie obejmował m.in.:
- przebudowę drogi o łącznej długości 2 km,
- wykonanie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych,
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego,
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

Okres realizacji zadania – 210 dni od dnia podpisania umowy -  24 listopada 2023 r.

Planowana ogółem wartość zadania – 3 348 277,65 zł
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego - 3 337 761,15 zł
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 985 014,06 zł. tj. 60% wartości zadania. Wkład Gminy Filipów stanowi 681 631,79 zł. Środki własne Powiatu – 681 631,79 zł.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 57 >