""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

4 maja 2023 r. Starosta Suwalski Witold Kowalewski i Wicestarosta Suwalski  Artur Łuniewski  podpisali umowę z Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym S.A. na realizację zadań:
1) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki – Urbanki
2) Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – Sumowo – do drogi 1136B

Zadnie 1.  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakałarzewo - Karasiewo - Konopki – Urbanki będzie obejmowała m.in.:
- przebudowę drogi o łącznej długości ok.1 km
- wykonanie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw bitumicznych
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa naturalnego    
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- wykonanie chodnika jednostronnego szer. 2,0 m
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu  

Długość odcinka – ok 1 km.

Okres realizacji zadania – 210 dni od dnia podpisania umowy -  05 grudnia 2023 r.
Planowana ogółem wartość zadania –  2 050 228,96 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – 2 041 386,92 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 1 140 600,00 zł.
Wkład Gminy Bakałarzewo stanowi 454 814,48 zł.
Środki własne Powiatu – 454 814,48 zł.

Zadanie 2. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1135B Sidorówka – Sumowo – do drogi 1136B będzie obejmowała m.in:
-  przebudowę drogi o łącznej długości ok. 1,3  km
- wykonanie konstrukcji jezdni do przenoszenia obciążeń ruchu kategorii KR2 poprzez ułożenie nowych warstw konstrukcyjnych
- nawierzchnia bitumiczna
- podbudowa z mieszanki kruszywa C50/30
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa C30/50
- wykonanie nowej nawierzchni zjazdów
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu

Długość odcinka – ok. 1,3 km.

Okres realizacji zadania – 210 dni od dnia podpisania umowy -  05 grudnia 2023 r.
Planowana ogółem wartość zadania –  2 331 176,21 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego - 2 319 872,51 zł.
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi – 1 044 600,00 zł.
Wkład Gminy Jeleniewo stanowi 643 288,11 zł.
Środki własne Powiatu – 643 288,11 zł.
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie kolejnych umów

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie kolejnych umów

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie kolejnych umów

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie kolejnych umów

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >