""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH


06-02-2024 Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego i Wicestarostę Artura Łuniewskiego podpisał umowy na realizację inwestycji pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Raczki, Przerośl, Wiżajny, Rutka Tartak oraz Jeleniewo.”
 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, obejmujące 5 dróg:
• 1120B Bakałarzewo – Raczki w km 7+666 – 9+390”
• 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa w km 10+835 – 12+090”
• 1094B Olszanka – Błęda – Przełomka – Mierkinie – Okliny – Rogożajny w km 14+030 – 18+030”
• 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w km 11+970 – 12+980”
• 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły w km 0+358 – 2+458”
Wykonawcami inwestycji będą firmy STRABAG Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A.
 
STRABAG Sp. z o.o. będzie realizatorem 4 części inwestycji:
• 1120B Bakałarzewo – Raczki w km 7+666 – 9+390”
• 1092B Filipów – Przerośl – granica województwa w km 10+835 – 12+090”
• 1094B Olszanka – Błęda – Przełomka – Mierkinie – Okliny – Rogożajny w km 14+030 – 18+030”
• 1138B Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły w km 0+358 – 2+458”
Łączna wartość kontraktu: 5 483 741,59 zł
 
Natomiast Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S. A. wykona prace na drodze:

• 1129B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka Tartak w km 11+970 – 12+980”
Łączna wartość kontraktu: 594 967,88 zł
 
W ramach inwestycji nowa nawierzchnia powstanie na ponad 10 km dróg.
Inwestycja powinna zostać zakończona do 31.10.2024.
 
Współfinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umów na realizację inwestycji pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego (...)"

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umów na realizację inwestycji pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego (...)"

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umów na realizację inwestycji pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego (...)"

 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podpisanie umów na realizację inwestycji pn. „Modernizacja układu komunikacyjnego (...)"

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >