""""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Kasowej przy ul. Świerkowej 60, 16-400 Suwałki
czynny w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Suwałkach
poniedziałek – piątek 7:30-15:30

Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""""

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

02.11.2023 Zarząd Powiatu reprezentowany przez Starostę Suwalskiego Witolda Kowalewskiego i Wicestarostę Artura Łuniewskiego podpisał umowę na realizację inwestycji pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 5+096 – 6+820.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy blisko 2 km odcinka drogi powiatowej polegające między innymi na: wykonaniu nowej konstrukcji jezdni z mieszanek AC 11S o szerokości 6,0 m dla obciążenia ruchu KR2, ciągu pieszo – rowerowego, zjazdów, oznakowania pionowego i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Gminę Suwałki.

Wartość inwestycji zakontraktowano na kwotę 6 617 931,25 zł. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Inwestycja powinna zostać wykonana w ciągu 330 dni od podpisania umowy.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 62 >