""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W 2021 r. Wydział Architektury i Budownictwa wydał 538 decyzji o pozwoleniu na budowę. Dla porównania w 2020 r. – 475 decyzji, a w 2019 r. – 427 decyzji, czyli o 63 decyzje więcej niż w roku 2020 oraz o 111 decyzji więcej niż w roku 2019. Na podstawie prowadzonych rejestrów wydanych pozwoleń na budowę jednoznacznie można stwierdzić, że dynamika i kierunek rozwoju budownictwa w powiecie suwalskim dotyczy przede wszystkim budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Odnośnie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej w 2021 r. zostało wydanych 8 decyzji (tyle samo wydano w roku 2020), dla porównania w roku 2019 wydano jedynie 2 decyzje.

W 2021 r. do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęły 562 zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (tyle samo zgłoszeń wpłynęło w 2020 r.), natomiast w odniesieniu do roku 2019 wpłynęło o 19 zgłoszeń więcej.

W 2021 r. wydano 14 decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

Wydział Architektury i Budownictwa w 2021 r. pracując w trybie ciągłym i bez zakłóceń rozpatrzył łącznie 1122 sprawy.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 50 >