""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W 2022 r. wydano 382 decyzje o pozwoleniu na budowę. Dla porównania w 2021 r. – 538 decyzji, a w 2020 r. – 475 decyzji, czyli o 156 decyzji mniej niż w 2021 r. oraz o 93 decyzji mniej niż w 2020 r. Na podstawie prowadzonych rejestrów wydanych pozwoleń na budowę jednoznacznie można stwierdzić, że dynamika i kierunek rozwoju budownictwa w powiecie suwalskim dotyczy przede wszystkim budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Odnośnie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej w 2022 r. zostało wydanych 26 decyzji, dla porównania zarówno w 2021 r. jak i w 2020 r. zostało wydanych 8 takich decyzji. Wydano więc o 18 decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowej więcej niż w dwóch poprzednich latach. Zatem stwierdzić należy znaczny wzrost dynamiki realizacji inwestycji drogowych w trybie specustawy drogowej.
 W 2022 r. do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęło 895 zgłoszeń budowy lub wykonania innych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, w tym 3 zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane. Natomiast zarówno w 2021 r. jak i 2020 r. wpłynęło po 562 zgłoszeń. Rozpatrzono więc o 333 zgłoszeń więcej niż w latach ubiegłych.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 56 >