""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""

Podsumowanie wydarzeń związanych z realizacją operacji pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej Powiatu Suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigierskiej krainy siei” realizowanej w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Morskiego i Rybackiego.

6 września 2019 roku na terenie Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak Powiat Suwalski zorganizował 1 dzień obchodów Międzynarodowego Dnia Turysty. Wydarzenie zostało zorganizowane w formie pikniku rodzinnego dla uczniów i rodziców oraz dla okolicznych mieszkańców. Tego dnia organizatorzy przygotowali szereg atrakcji – odbyła się część informacyjna, na której przedstawiciele Wigierskiego Parku Narodowego (Partner projektu) zaprezentowali film pt. „Wilcza saga nad Wigrami” oraz przedstawiona została oferta Gospodarstwa Rybackiego Polskiego Związku Wędkarskiego w Suwałkach (Partner projektu). Najważniejszą, najbardziej oczekiwaną przez dzieci, była część rozrywkowa. Zaproszeni na imprezę szefowie kuchni zaprezentowali uczestnikom potrawy z lokalnych ryb podczas krótkiego warsztatu, po którym można było skosztować przygotowanych przez nich dań.

8 września 2019 Powiat Suwalski (Beneficjent projektu) oraz Partnerzy projektu zorganizowali event  turystyczny  „Międzynarodowy  Dzień  Turysty w nadwigierskiej krainie siei”. Był to drugi dzień wydarzeń skoncentrowanych na promocji w/w przedsięwzięcia.

Dzień obfitował w rozmaite atrakcje. Uczestnicy przeszli nową ścieżką pieszo-rowerową od kościoła do Ośrodka Zarybieniowego suwalskiego PZW w Gawrych Rudzie. Po drodze grupa odwiedziła nowy punkt widokowy między jez. Staw i Czarne, gdzie przewodnik WPN opowiedział o charakterystyce i historii tego nieprzypadkowego miejsca. Kolejnym punktem dnia było wejście na teren stacji rybackiej PZW, gdzie pod opieką przedstawiciela PZW uczestnicy zwiedzili gospodarstwo, a także zapoznali się z procesem hodowli ryb. Docelowym miejscem był jednak Ośrodek Edukacji Środowiskowej Wigierskiego Parku Narodowego, gdzie zrealizowane były najważniejsze elementy planu dnia m. in.: warsztaty przyrodnicze, prezentacje i wykłady, spacer ścieżką z przewodnikiem oraz pożegnalne ognisko.

Wszystkim uczestnikom i gościom dziękujemy za udział w naszym wydarzeniu. Partnerom projektu dziękujemy za wkład i zaangażowanie w realizację działań.

Fotorelacja:

Pozostałe Aktualności

< Strona z 38 >