""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W dniu 27 sierpnia 2021 r. Witold Kowalewski Starosta Suwalski wraz z Arturem Łuniewskim Wicestarostą Suwalskim pożegnali wieloletniego Dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie Pana Jana Kazimierza Orłowskiego, który podjął decyzję o odejściu na emeryturę.
Pan Dyrektor przez ponad 40 lat pracował w Zespole Szkół w Dowspudzie, najpierw jako nauczyciel, następnie wicedyrektor a stanowisko dyrektora sprawował przez 31 lat.
Mamy dzisiaj wielki zaszczyt skierować kilka słów do człowieka, którego droga zawodowa wskazuje na prawdziwe zamiłowanie do pracy nauczycielskiej, osoby, która potrafiła połączyć wykonywanie swoich obowiązków z pasją.


Szanowny Panie Dyrektorze,

W związku z podjętą decyzją o odejściu na emeryturę składamy wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za imponujący wkład pracy na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół w Dowspudzie, owocną i profesjonalną współpracę z Zarządem i Radą Powiatu w Suwałkach oraz wyjątkowe zaangażowanie i troskę o potrzeby Szkoły oraz wszechstronny rozwój każdego ucznia, kształcenie jego kompetencji zawodowych oraz społecznych, które stają się bazą do dobrego startu w dorosłe życie.

Dzięki efektywności Pańskich działań nasza Szkoła z każdym rokiem stawała się bardziej nowoczesna i przyjazna dla młodzieży, ale jednocześnie stale respektująca i kultywująca, w procesie kształcenia, tradycje oraz wartości moralne, patriotyczne i chrześcijańskie.

Wierzymy, że towarzyszy Panu satysfakcja z zawodowych dokonań oraz poczucie dobrze spełnionego obowiązku.

Przed Panem czas na urzeczywistnianie tych pragnień i pasji, które do tej pory ustępowały miejsca powinnościom wynikającym z realizowanych zadań.

Łączymy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, twórczych sił, wielu lat życia w dobrym zdrowiu i zasłużonego odpoczynku. Życzymy, aby realizował Pan swoje marzenia i żeby zaowocowały one w przyszłości, która przed Panem, gdyż „każdy koniec jest początkiem czegoś nowego, każde zakończenie daje szansę na przeżycie czegoś dotąd nieznanego…”

Zarząd i Rada Powiatu w Suwałkach
 - Kliknięcie spowoduje wyświetlenie powiększenia zdjęcia

Podziękowanie za wieloletnią współpracę Dyrektorowi ZS im. gen. L. M. Paca w Dowspudzie

Pozostałe Aktualności

< Strona z 46 >