""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie informuję, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach przy ul. Świerkowej 60 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Suwałkach.
          
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 15 posiedzenia Komisji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2021 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego    (bilans wraz z załącznikami).
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Białymstoku o tym sprawozdaniu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 r.
9. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2021 – 2027 za 2021 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Z up.  Przewodniczący Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 51 >