"
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


"
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się dniu 10 maja 2019 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 3 posiedzenia Komisji.
3. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego (bilans wraz z załącznikami).
5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.
6. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
7. Opracowanie opinii z wykonania budżetu powiatu za 2018 r.
8. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium Zarządowi Powiatu w Suwałkach.
9. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2018 – 2027 za 2018 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 35 >