Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej, odbędzie się 30 sierpnia 2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z 4 posiedzenia Komisji.
3. Zaopiniowanie „Informacji Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 za I półrocze 2019 roku.”
4. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2020 rok.”
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 31 >