""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Uprzejmie  zapraszam  na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 10.30 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:


 1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 7 posiedzenia Komisji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Suwalskiego w 2019 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego (bilans wraz z załącznikami).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o tym sprawozdaniu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie mienia komunalnego powiatu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Suwałkach z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
 9. Zapoznanie się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z wykazem przedsięwzięć na lata 2019 – 2027 za 2019 r.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.
                                                                                                
Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej
/-/ Irena Gryszkiewicz

Pozostałe Aktualności

< Strona z 38 >