""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 18 września 2020 r. (piątek) o godz. 11.00 w sali Nr 129 Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 8 posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie „Informacji Zarządu Powiatu w Suwałkach o przebiegu wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2027 za I półrocze 2020 roku”.
  4. Zapoznanie się z „Założeniami Polityki Społeczno – Gospodarczej Powiatu Suwalskiego na 2021 rok.”
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

Z up.  Przewodniczący Komisji
Sekretarz Powiatu
/-/ Cezary Grzegorz Zwoliński

Pozostałe Aktualności

< Strona z 43 >