Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach realizujący projekt Powiatu Suwalskiego pn. "Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu suwalskiego poprzez wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-historycznego i zasobów społeczno-gospodarczych nadwigierskiej krainy siei" podpisał umowę na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Gawrych Ruda.

W ramach inwestycji powstanie 450 metrowy odcinek przeznaczony dla ruchu rowerowego i pieszego, który swój przebieg rozpoczyna przy Kościele Parafii Pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego a kończy przy Ośrodku Zarybieniowym PZW. Jest to inwestycja bardzo oczekiwana przez mieszkańców, ale też przez turystów, ponieważ na tym odcinku w okresie wakacyjnym obserwowane jest bardzo duże natężenie ruchu. Odrębna ścieżka przeznaczona dla ruchu pieszego i rowerowego wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.07.2019.

Realizacja projektu to jednak nie tylko inwestycja drogowa. Starostwo Powiatowe przygotuje część informacyjną projektu, polegającą na organizacji wydarzeń promujących zarówno nowy ciąg pieszo-rowerowy, ale też walory turystyczne Suwalszczyzny ze szczególnym wskazaniem na okolice jeziora Wigry. Planowany jest festyn przy szkole w Płocicznie oraz promocyjne wydarzenia towarzyszące Dożynkom Powiatowym.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie będziemy na bieżąco informowali o postępach realizacji projektu oraz o planowanych terminach wydarzeń promocyjnych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Suwałki, Wigierskim Parkiem Narodowym, Gospodarstwem Rybackim PZW w Suwałkach, Suwalską Organizacją Turystyczną i Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach.

Celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności turystycznej i bezpieczeństwa obszarów zależnych od rybactwa poprzez utworzenie w roku 2019 ścieżki pieszo-rowerowej w Gawrych Rudzie oraz utworzenie miejsca pracy związanego z utrzymaniem powstałej w wyniku operacji ścieżki.

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Pozostałe Aktualności

< Strona z 29 >