""""
Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 565 92 00,
fax: +48 87 566 47 18

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8:00 -14:30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14:30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu


""""
W Rankingu wykazano analizę kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podziału na rodzaje jednostek samorządu. Powiat Suwalski zajął 35. miejsce pośród 314 powiatów ziemskich w kraju.

Bardzo nas cieszy taki stan rzeczy, gdyż ma to ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju Powiatu Suwalskiego, zwłaszcza w obliczu obecnych wyzwań społeczno-gospodarczych. Stanowi to istotny element bezpieczeństwa realizacji zadań i usług publicznych.

Poddano ocenie:

1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
2) relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
3) udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem;
4) obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
5) udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń;
6) relacja zobowiązań do dochodów ogółem;
7) udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

Ranking przygotowała Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego wysokiego poziomu merytorycznego. Idea prowadzenia Rankingu wyrosła z dyskusji prowadzonej na Europejskim Kongresie Samorządów oraz na Forum Ekonomicznym, którego Przewodniczący Rady Programowej podsumowuje, że "Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2021" (...) daje konkretne instrumenty do oceny funkcjonowania każdej, nawet najmniejszej lokalnej władzy oraz nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kraju wychodząc od jej podstaw.

"Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2021" można pobrać ze strony internetowej Organizatora Forum Ekonomicznego.

Pozostałe Aktualności

< Strona z 50 >