Logo Powiat Suwalski

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. centrala: +48 87 5659200,
fax: +48 87 5664718

bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

SPIS TELEFONÓW
GODZINY PRACY URZĘDU
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Kasa Starostwa Powiatowego:
poniedziałek - piątek 8.00 -14.30
Wydział Komunikacji,
Wydział Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek 8:00 - 14.30
Wersja Angielska Serwisu Wersja Litewska Serwisu

Dzień 30 września 2018 roku był dniem historycznym  dla żołnierzy 14 Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym dniu suwalski dywizjon został przeformowany w 14 Pułk Przeciwpancerny. W uroczystości które odbyły się w Parku Konstytucji 3 – go Maja w Suwałkach udział wzięli m.in. Wiceminister Obrony Narodowej Marek Łapiński, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika oraz wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński. Zasłużonym żołnierzom 14 dappanc wręczono odznaczenia, medale oraz wyróżnienia. Wygłoszone zostały okolicznościowe przemówienia, głos zabrał m.in. dowódca 14 dappanc  ppłk Krzysztof Świderski. List Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał wiceminister Marek Łapiński a o historii i perspektywach pułku mówił w  swoim wystąpieniu  wiceminister MSWiA, poseł ziemi suwalskiej Jarosław Zieliński.

Po wystąpieniach  oddano salwę honorową. Uroczystości zakończyła defilada zgromadzonych pododdziałów Wojska Polskiego. Po oficjalnej części odbył się Piknik Militarny z prezentacją sprzętu i uzbrojenia wojskowego. Były gry i zabawy dla najmłodszych oraz degustacja wojskowej grochówki.
Wojskowe uroczystości poprzedziło odsłonięcie tablicy na ścianie Szkoły Podstawowej nr 9, upamiętniającej działającą w latach 1949-1950 młodzieżową organizację antykomunistyczną, która przyjęła nazwę  „Harcerska Grupa Pogromców Komunizmu”.   O  losach harcerzy  przypomniał w okolicznościowym odczycie  dr Jarosław Schabieński, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Instytucie Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Powiat Suwalski na uroczystościach  reprezentowali Artur Łuniewski - wicestarosta suwalski oraz Jan Orłowski - Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie.


źródło: https://14dappanc.wp.mil.pl/pl/  

Pozostałe Aktualności

< Strona z 33 >